به راحتی با ترجمه متون بصورت آنلاین کسب درآمد کنید

100 مترجمین
20.000 کلمات ترجمه شده
1000 مشتریان

بستری مناسب برای مترجمین متون

پلتفرمی کامل ویژه اشخاصی که می خواهند از طریق ترجمه کسب درآمد کنند

در شبکه معنی هر جمله توسط چندین مترجم بررسی میشود

ما روشی مناسب برای ترجمه گروهی یک متن ایجاد کرده ایم